40+ Arbeid _ Midliferesourcing

Meer werknemer voor minder geld!

60+ Meesterschap en welzijn

Ieder mens is ondernemer
van zijn eigen bestaan

70+ De Gouden Generatie

Ontwikkeling en groei
tot op hoge leeftijd!

De Levensloop Academie staat voor drie kernboodschappen:

  • Ervaringskennis is bron van dynamiek en innovatie
  • Niet de kalenderleeftijd doet ertoe, maar juist wat iemand te bieden heeft
  • Dank zij stuurkracht een toekomst met perspectief!

Deze kernboodschappen worden uitgewerkt in drie werkterreinen: