flyer-MLR-2017

flyer-MLR-2017

Actueel

 • Nieuw product Levensloop Academie: outplacement!

  Kernwoorden zijn: zelfvertrouwen en zelfverzekerdheid, focus, netwerkgesprekken en werkervaring. Zie menu.

 • Vrouwen in de Lift gaat samenwerken met Femmes for Freedom!

  Beide organisaties zetten zich in voor de verbetering van de positie van vrouwen. Er wordt op dit ogenblik gewerkt aan een gezamenlijk project dat in 2020 daadwerkelijk van start gaat.

 • Mid Life Resourcing: oplossing voor uw vergrijzend personeelsbestand!
 • Levensloop Academie verlengt de levensduur van organisaties en medewerkers!

  Willen organisaties en medewerkers hun levensduur verlengen, dan is het noodzakelijk om zich permanent te ontwikkelen. Niet langer is ontwikkeling een actie die je af en toe doet maar dat moet je permanent organiseren. Continue ontwikkeling is noodzaak! Hoe richt je een bedrijf in waar continue ontwikkeling een integraal onderdeel wordt van de bedrijfsvoering? Waar […]

 • Blogs op managementsites

  Interessante blogs geschreven door Sybren van der Schaar: https://www.managementsite.nl/veranderen-afstemmen. De moeite waard om te lezen!

 • Vrouwen in de lift

  Vrouwen in de lift Wil je je eigen geld gaan verdienen? Of wil je je eigen bedrijf beginnen? Reeds vele vrouwen vonden werk, of richtten hun bedrijf op dank zij de begeleiding van het team van Vrouwen in de Lift. Meer weten? Kijk op www.vrouwenindelift.nl  

 • Zin krijgen in ouder worden!

  Workshops en trainingen voor hulpverleners, mantelzorgers, vrijwilligers en ouderen Met het voortgaan der jaren blijken Zingeving en Inspiratie een steeds belangrijker rol te spelen in het leven van de ouder wordende mens. Dat begint al rond het 60e jaar, algemene vragen komen naar voren als ‘waar zet ik mij voor in of juist niet meer? […]

Training Integrale vraagverheldering

Training Integrale vraagverheldering Een interactieve training voor professionals (welzijnswerkers, ouderenadviseurs, vraagwijzerconsulenten). Niet iedereen, en dit geldt zeker voor kwetsbare mensen, kan zijn of haar vragen goed onder woorden brengen. De uitdaging is dan ook de vraag achter de vraag te achterhalen en tegelijkertijd de zelfwerkzaamheid van de vrager te stimuleren. De training richt zich op: [...]

By | december 7th, 2019|60-plusproduct|

Succesvol ouder worden (workshop)

Workshop Succesvol ouder worden Een workshop waarin het ontdekken van de eigen (stuur)kracht centraal staat met daaraan gekoppeld de betekenis die dat voor de buurt, de wijk of de persoonlijke omgeving kan hebben. De workshop gaat ook in op de vraag hoe een kansrijke omgeving te creëren waarin ouderen hun kennis en talenten kunnen inbrengen. [...]

By | november 27th, 2019|60-plusproduct|

Koffietafelgesprekken (workshop)

Koffietafelgesprekken Informele gesprekken onder leiding van een consulent van de Levensloop Academie, bedoeld om bewoners van seniorencomplexen, zorginstellingen enz. mee te laten denken over de manier waarop zij hun leven wensen in te richten. De trainingen zijn om te vormen tot demo-workshops, waardoor de potentiele opdrachtgever zich een beeld kan vormen van de training zelf. [...]

By | februari 8th, 2018|60-plusproduct|

De kiezende burger in een kansrijke omgeving (workshop)

De kiezende burger in een kansrijke omgeving Een training voor professionals die dankzij een speciale techniek via wijkgesprekken de wij-kracht en de wijkkracht van buurt of wijk naar boven halen. Eenzelfde techniek kan worden toegepast in intramurale situaties. De trainingen zijn om te vormen tot demo-workshops, waardoor de potentiele opdrachtgever zich een beeld kan vormen [...]

By | februari 8th, 2018|60-plusproduct|

Levensvragen (workshop)

Levensvragen Een workshop voor groepen ouderen over het er- en herkennen van en omgaan met verlieservaringen, zingeving enz. In trainingsvorm bedoeld voor professionals die in een concrete vraagsituatie oog en oor willen hebben voor onderliggende levensvragen en die mensen op weg willen helpen op eigen kracht hun te lopen route te (her)vinden. De trainingen zijn [...]

By | februari 7th, 2018|60-plusproduct|

Ouderenwelzijnswerk (workshop)

Workshop Ouderenwelzijnswerk Een workshop voor welzijnswerkers die hun wijkbewoners mee willen nemen in besluitvorming om de wijk ‘senior-vriendelijk’ te laten zijn. De trainingen zijn om te vormen tot demo-workshops, waardoor de potentiele opdrachtgever zich een beeld kan vormen van de training zelf. De workshops Welzijn en zorg zijn kortdurende bijeenkomsten van één of twee dagdelen. [...]

By | januari 15th, 2018|60-plusproduct|

Ouderen doen ertoe (workshop)

Ouderen doen ertoe Een workshop voor ouderen in adviescommissies, seniorenraden enz. om hen hun eigen kracht te laten ontdekken. En ook hoe zij die kracht kunnen inzetten om de gewenste doelen te behalen. De trainingen zijn om te vormen tot demo-workshops, waardoor de potentiele opdrachtgever zich een beeld kan vormen van de training zelf. De [...]

By | januari 15th, 2018|60-plusproduct|

Inspirerend toekomstbeeld (workshop)

Inspirerend toekomstbeeld Een workshop voor vrijwilligers en professionals die gericht is op de ontwikkeling van een wijk of een vereniging met als doel het persoonlijke en gezamenlijke perspectief te benoemen en vervolgens te realiseren. De trainingen zijn om te vormen tot demo-workshops, waardoor de potentiele opdrachtgever zich een beeld kan vormen van de training zelf. [...]

By | december 7th, 2016|60-plusproduct|

Persoonsgericht tweegesprek (training)

Training persoonsgericht tweegesprek Een training voor professionals (ouderenadviseurs en welzijnswerkers). Als gevolg van bijvoorbeeld verlieservaringen, kunnen ouderen in een kwetsbare situatie terecht komen. Het is dan zaak bij henzelf en hun omgeving hun krachtbronnen aan te boren en te versterken. Deze training richt zich op het voeren van gesprekken met deze ouderen, waarbij het er [...]

By | december 7th, 2016|60-plusproduct|
Load More Posts