Flexibiliteit wordt verward met grenzeloosheid

Binnen veel organisaties heerst de gedachte dat jongeren flexibeler zijn dan ouderen. Met name de leeftijdsgroep 45+ wordt niet geassocieerd met flexibel. Deze groep wordt gezien als verouderd en star. Jongeren zouden zich beter aanpassen aan de eisen van deze tijd, pakken nieuwe zaken eerder op en hebben geen scheidslijn tussen werk en privé. Dit zijn Ingrediënten waar hedendaagse organisaties dol op zijn. De vraag is of jongeren werkelijk flexibeler zijn dan ouderen of dat flexibiliteit verward wordt met grenzeloosheid.

Wat is precies flexibiliteit? Zijn ouderen misschien flexibeler dan we denken als we anders tegen flexibiliteit aankijken?

Flexibel of grenzeloos?

Naar mijn inziens wordt flexibiliteit verward met grenzeloosheid en zien veel organisaties grenzeloosheid voor flexibiliteit aan. De essentie van flexibiliteit is dat een object een vast punt heeft en de rest van het object mee kan bewegen met zijn omgeving om vervolgens weer terug te keren naar zijn oorspronkelijke vorm of plaats. Een goed voorbeeld is bamboe. Bamboe is een flexibele plant met een stevig worstelstelsel die met alle winden mee waait. Zodra de wind is gaan liggen keert de plant terug naar zijn oorspronkelijke vorm.

Stevig centrum

Flexibiliteit gaat hand in hand samen met een stevig centrum. Zonder een stevig centrum kan een object wel meebewegen maar komt het niet meer in zijn oorspronkelijke vorm terug. Het verplaatst zich dan alleen. Wordt er teveel flexibiliteit gevraagd dan komt het object niet meer terug in zijn oorspronkelijke vorm. we spreken dan van deformeren. Een voorbeeld van deformeren is dat als je een metalen veer teveel uitrekt, het niet meer terug komt in zijn oorspronkelijke vorm. Hierdoor verliest het object zijn flexibiliteit en functie.

Veeleisende leidinggevenden

Veel jonge medewerkers weten nog niet precies waar ze goed in zijn, wat hun grenzen zijn en hun sociale vaardigheden zijn nog niet volledig ontwikkeld om zich te beschermen. Hierdoor hebben ze een zwak centrum die onvoldoende weerstand biedt aan veeleisende leidinggevenden, klanten en oudere collega’s. Hun gedrag lijkt daardoor flexibel. Door deze misvatting worden jongeren dagelijks over hun grenzen geduwd met alle schadelijke gevolgen van dien. Ze raken beschadigd waardoor ze minder flexibel worden en uiteindelijk belanden ze opgebrand in de ziektewet.

Burn-out op steeds jongere leeftijd

Burn-out komt op een steeds jongere leeftijd voor en ze verlaten steeds sneller de onveilige organisaties waar ze werkzaam zijn. Een goed voorbeeld is het onderwijs. Binnen de vijf jaar nadat ze hun eerste les hebben gegeven, stapt bijna 20 procent van de kleuterleiders en onderwijzers en 36 procent van de leraren secundair onderwijs uit de klas.

Het afgelopen jaar zaten meer dan honderdduizend jonge werknemers tot 35 jaar langdurig thuis vanwege stress-gerelateerde klachten, waaronder een burn-out. Dit blijkt uit recent onderzoek van ArboNed.
Oudere werknemer flexibeler dan gedacht.
De grenzeloosheid van organisaties bereikt zijn grenzen wat zorgt voor zelfreflectie. Organisaties komen er achter dat oudere werknemers in de praktijk flexibeler blijken te zijn dan gedacht. Hun bewustzijn is met het klimmen der jaren gegroeid en ontwikkeld. Ze weten waar hun grenzen liggen en kunnen met hun ontwikkelde sociale vaardigheden op constructieve wijze nee zeggen tegen veeleisende leidinggevenden, klanten of collega’s. Ze worden daardoor niet teveel uitgerekt en veren na belasting weer terug in hun oorspronkelijke vorm. Dit is duurzame flexibiliteit.

Flexibele schil

De generatie 45+ zijn bij uitstek geschikt om een flexibele schil aan te sturen door hun stevige basis, ontwikkeld bewustzijn en sociale vaardigheden. Medewerkers van onder de 40 jaar missen die stevige basis en sociale vaardigheden zodat ze nog niet geschikte zijn om een complexe flexibele schil aan te sturen.

De 45+ generatie wordt het nieuwe flexibel en deze generatie is het meest geoutilleerd om de huidige transitie te leiden. Laat jongeren vooral doen waar ze goed in zijn door oudere generaties te inspireren met nieuwe zaken en door te experimenteren.

Veilig en gewaardeerd

Zodra de oudere generaties zich weer gewaardeerd voelen en op waarde geschat zullen zij de vernieuwingen, die jongeren van nature met zich meebrengen met open armen ontvangen en die vernieuwingen inbedden in de bestaande organisatie. Het is de hoogste tijd dat flexibiliteit niet langer verward wordt met grenzeloosheid.