Wetenschappelijke wortels

Vrije Universiteit van Amsterdam: Interactieve Ontwerp Gerontologie

De Levensloop Academie is ontstaan uit de leerstoel Interactieve Ontwerp Gerontologie (IOG) van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Deze leerstoel baseert zich op het wetenschappelijk bewezen feit dat mensen zich tot op zeer hoge leeftijd kunnen blijven ontwikkelen. Belangrijke voorwaarde is dat zij in zichzelf blijven investeren, ‘nieuwsgierig’ blijven, en het gesprek met hun omgeving niet uit de weg gaan.

De wetenschappelijke onderbouwing hiervoor wordt gegeven door de zog. Baltes-lijnen (The Berlin Aging Study).

 

Baltesgrafiek

De zwarte lijn is de lijn van de groei van ieder mens van baby tot volwassene, de rode de ontwikkeling van de competenties en vaardigheden die iedereen in de loop van zijn/haar leven doet. De zwarte lijn piekt rond het 20e levensjaar, de rode stijgt langzaam maar kan tot op hoge leeftijd blijven stijgen, maar dan moet je wel in jezelf blijven investeren. nvesteren.

Cultuurfilosoof Cornelis: Ondernemer van je eigen bestaan

Wetenschappelijke onderbouwing van een andere orde is het boek ‘De logica van het gevoel’ van de cultuurfilosoof Arnold Cornelis.

Belangrijkste boodschap van beide boeken is dat ieder mens ‘ondernemer van zijn eigen bestaan’ kan zijn.

En dat kan, zo redeneert Cornelis, omdat iedereen van welk opleidingsniveau dan ook, in de loop der jaren veel ervarilngskennis opdoet waardoor hij steeds beter weet wat hij wil en wat hij wil bereiken. Hij heeft daarbij wel zijn omgeving nodig, zegt Cornelis, omdat zijn gedachten en ideeen verder aan te scherpen.Cornelis gebruikt hiervoor de term ‘communicatieve zelfsturing’.

Samengevat

De wetenschappelijke inzichten

  • ontwikkeling en groei tot op hoge leeftijd
  • ervaringskennis als bron voor ‘ondernemer van je eigen bestaan

vitaliseren mens en organisatie en leiden tot innovatie.

 Praktijkvoorbeelden

  • Ontwikkeling woonzorgzone Moerwijk (2002)
  • Rotterdams Forum Communicatieve Zelfsturing Ouderen (200?)
  • Project MidLifdResourcing (2005 – 2009)
  • Werkconferentie Woonservicezones Nieuwegein (2010)
  • Kleinschalige projecten in de zorg- en welzijnssector (2009 – 2012)
  • Project in het kader van de Leiderschapscyclus bij een technisch installatiebedrijf in Rotterdam (2009 – 2012).