Inspiratiebronnen

Dr. Piet Houben

Dr. P.P.J. Houben, emeritus bijzonder hoogleraar Toegepaste Sociale Gerontologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, is de geestelijk vader van de Levensloop Academie.
Zijn boeken “Levensloopbeleid” (2002) en “Interactief Levensloopbeleid” (2009), evenals zijn latere publicaties, zijn tot heden een bron van inspiratie voor het ontwikkelen van producten en diensten van de Levensloop Academie.

In zijn boeken laat hij zien hoe met het klimmen der jaren mensen andere vaardigheden ontwikkelen. Tot ongeveer 45 jaar is kennis vergaren geen probleem, iets in het hoofd stampen of snel en nauwkeurig handelen ook niet. Maar na die leeftijd gaat de nadruk liggen op persoonlijke ontplooiing, strategisch denken, maatschappelijk meedenken en zelfs nadenken over de zin van alles. Ook de wisselwerking met een wel of niet uitdagende omgeving begilnt een rol te spelen.
Samengevat: we doen er goed aan deze ontwikkeling bij mensen te onderkennen en herkennen, op die manier kunnen we de vergrijzing te verzilveren!

Dr. Arnold Cornelis

Het boek “Logica van het gevoel “ (1995) van de kennis- en cultuurfilosoof,is een belangrijke inspiratiebron.
Hij introduceert daarin de theorie van de ‘ communicatieve zelfsturing’.
Hij bedoelt daarmee dat we als samenleving ervaringen en emoties (positief en negatief) met elkaar moeten delen (communicatie), want door deze met elkaar te delen leer je ermee om te gaan, kan je problemen voortvarend oplossen en breng je de samenleving op een hoger plan.

De lijnen van Baltes

In het boek ‘The Berlin Aging Study’ van de gerontoloog Baltes wordt het onderzoek beschreven onder een groot aantal ouderen tussen 70 en 100 jaar oud, allen wonend in West Berlijn. De studie onderzocht hetwelbevinden van deze mensen naar lichaam en geest.

Het onderzoek is in beeld gebracht door de Baltes-lijnen:

 

Baltesgrafiek

Deze grafiek toont aan dat mensen zich tot op hoge leeftijd kunnen ontwikkelen, op voorwaarde dat zij in zichzelf investeren en meegroeien met hun tijd.

Het 10 stappenmodel

Het 10-stappenmodel is het uitgangspunt voor alle producten en diensten die de Levensloop Academie aanbiedt in het kader van MidLifeResourcing.

10-stappenmodel-2012

Het model is toegepast en getest in de vijf deelprojecten van het ESF-gesubsidieerde project MidLifeResourcing.
Deze deelprojecten vonden plaats bij het toenmalige productiebedrijf Corus, het automatiseringsbedrijf Fujitsu Services,
de zorginstelling Vivium, het consultancybureau TwijnstraGudde en de scholengemeenschap Goudse Waarden.
Het model kan in vele varianten worden toegepast, afhankelijk van de behoefte en vraag van een bedrijf of organisatie.