Levensvragen

Een workshop voor groepen ouderen over het er- en herkennen van en omgaan met verlieservaringen, zingeving enz. In trainingsvorm bedoeld voor professionals die in een concrete vraagsituatie oog en oor willen hebben voor onderliggende levensvragen en die mensen op weg willen helpen op eigen kracht hun te lopen route te (her)vinden.

Alle SLA-trainers en workshopleiders hebben ruime maar ook diverse ervaring in de sector welzijn, zorg en ouderenadvisering.  Zij kennen de sector goed en weten daardoor waar de knelpunten en problemen liggen waar hulpverleners tegenaan. Zij werken interactief en praktijkgericht.

Maatwerk
Alle trainingen en workshops worden in overleg met de opdrachtgever nader ingevuld en uitgewerkt. Het helder maken van de doelstelling van de workshop of de begeleiding is onderdeel daarvan.