flyer-MLR-2017

flyer-MLR-2017

Actueel

 • Nieuw product Levensloop Academie: outplacement!

  Kernwoorden zijn: zelfvertrouwen en zelfverzekerdheid, focus, netwerkgesprekken en werkervaring. Zie menu.

 • Vrouwen in de Lift gaat samenwerken met Femmes for Freedom!

  Beide organisaties zetten zich in voor de verbetering van de positie van vrouwen. Er wordt op dit ogenblik gewerkt aan een gezamenlijk project dat in 2020 daadwerkelijk van start gaat.

 • Mid Life Resourcing: oplossing voor uw vergrijzend personeelsbestand!
 • Levensloop Academie verlengt de levensduur van organisaties en medewerkers!

  Willen organisaties en medewerkers hun levensduur verlengen, dan is het noodzakelijk om zich permanent te ontwikkelen. Niet langer is ontwikkeling een actie die je af en toe doet maar dat moet je permanent organiseren. Continue ontwikkeling is noodzaak! Hoe richt je een bedrijf in waar continue ontwikkeling een integraal onderdeel wordt van de bedrijfsvoering? Waar […]

 • Blogs op managementsites

  Interessante blogs geschreven door Sybren van der Schaar: https://www.managementsite.nl/veranderen-afstemmen. De moeite waard om te lezen!

 • Vrouwen in de lift

  Vrouwen in de lift Wil je je eigen geld gaan verdienen? Of wil je je eigen bedrijf beginnen? Reeds vele vrouwen vonden werk, of richtten hun bedrijf op dank zij de begeleiding van het team van Vrouwen in de Lift. Meer weten? Kijk op www.vrouwenindelift.nl  

 • Zin krijgen in ouder worden!

  Workshops en trainingen voor hulpverleners, mantelzorgers, vrijwilligers en ouderen Met het voortgaan der jaren blijken Zingeving en Inspiratie een steeds belangrijker rol te spelen in het leven van de ouder wordende mens. Dat begint al rond het 60e jaar, algemene vragen komen naar voren als ‘waar zet ik mij voor in of juist niet meer? […]

60+ Meesterschap en welzijn: de vraag achter de vraag stellen!

Vergrijzing, toenemende vraag naar zorg, maar….afnemende budgetten.
Hoe deze tegenstrijdigheden met elkaar te verbinden?
Door er bij de client achter te komen wat deze écht nodig heeft, kortom de vraag achter de vraag te stellen.

Stuurkracht maakt mensen zelfstandig en zelfredzaam.

Dat dat zo is is bewezen in het wetenschappelijk onderzoek van Lawson uit 1980.
De Levensloop Academie biedt trainingen en workshops die de hulpverlener de handvatten geeft de stuurkracht bij de hulpvragers te stimuleren.
Leidraad is:de hulpvraag staat centraal en het aanbod  wordt daarop afgestemd.

Resultaat

 • Effectieve hulpverlening
 • Efficient gebruik van middelen en dienstverlening
 • Kostenbesparing
 • Zelfredzame en zelfstandige clienten die alleen om hulp vragen als het niet anders kan.

Trainers

Alle SLA-trainers hebben als professionals ruime ervaring in de welzijn- en zorgsector.
Zij zijn uitstekend op de hoogte van de knelpunten waar hulpverleners tegenaan lopen.
Zij zijn doorkneed in de methodieken van de Levensloop Academie en werken interactief en praktijkgericht.

Maatwerk

Alle trajecten worden ontwikkeld en opgezet in samenspraak met de opdrachtgever. Het helder maken van de doelstelling van de training of de begeleiding is onderdeel daarvan.

Opdrachtgevers:

Stichting WOEI – Voorburg
Stichting Vita Welzijn en Advies – Amstelveen
Welziijnsorganisaties Ouderen Lisse – Lisse
Stichting SWO-BEL – Blaricum, Eemnes en Laren
Vraagwijzers – Rotterdam
GGD- Rotterdam
Stichten Trajekt – Maastricht
Pluspunt – Rotterdam
Stichting Welzijn – Lelystad

Producten

De Levensloop Academie heeft een groot aantal producten ontwikkeld die met succes in verschillende organisaties zijn toegepast.

Succesvol ouder worden

Succesvol ouder worden Een workshop waarin het ontdekken van de eigen (stuur)kracht centraal staat met daaraan gekoppeld de betekenis die dat voor de buurt, de [...]

Reisgids Levenskunst (publicatie)

Reisgids Levenskunst Een handleiding rond zingeving geschreven voor het management en cliëntenraden van zorginstellingen. Het boek bestaat uit vier trektochten: Eigen leefstijl Succesvol zelfstandig wonen [...]

Levensvragen

Levensvragen Een workshop voor groepen ouderen over het er- en herkennen van en omgaan met verlieservaringen, zingeving enz. In trainingsvorm bedoeld voor professionals die in [...]