Mid Life Resourcing (MLR)

De Levensloop Academie heeft een unieke methode ontwikkeld om 40-jarigen en ouder in hun kracht zetten en hen te laten ontdekken waar hun specifieke kennis, ervaring en expertise ligt. Met deze kennis zijn zij in staat hun loopbaan een richting te geven waar zij de rest van hun werkzame leven profijt van hebben. Een methode die uitermate geschikt is voor werknemers die op een dood spoor bij hun werkgever zijn beland en zoekende zijn naar een nieuwe richting.

onderwijs2Werkwijze

Verwerking ontslag.

In de meeste gevallen waarin outplacement gewenst is, is dat van de kant van de werknemer geen vrijwillige keuze, hij of zij is door reorganisatie of anderszins boventallig of misschien minder productief geworden. Of er is een arbeidsconflict ontstaan dat niet oplosbaar bleek, kortom de werknemer voelt zich opzij gezet.

Het outplacement traject van de Levensloop Academie begint daarom met een aantal gesprekken over vragen de voormalige werksituatie en dan vooral vragen die de werknemer in staat stellen zijn frustratie of boosheid met de begeleider te delen, een vorm van rouwverwerking.

De ervaring heeft geleerd dat dit essentieel is om fris naar een nieuwe toekomst te kijken.

Zelfvertrouwen en zelfverzekerdheid

Beide essentieel m succesvol richting een nieuwe uitdaging te gaan.

De werknemer zal de opdracht krijgen een uitgebreid curriculum vitae (cv) te maken, waarin hij alles wat hij in zijn leven heeft gedaan, professioneel en persoonlijk, vermeldt.

Dit wordt zowel in persoonlijke gesprekken als per mail opgepakt.

Focus

Of beter nog: waar wil je op uitkomen?

De werknemer zal in veel gevallen willen terugvallen op het soort werk dat hij bij de vorige werkgever deed. Soms is dat niet mogelijk omdat de betreffende functie of het soort werk niet meer bestaat.

De tweede opdracht zal dan ook zijn: zoek uit gezien je cv in welke sector en in welke functie je zou willen werken. De begeleider zal adviezen en tips geven hoe dit te ontdekken.

Netwerkgesprekken

Met een goed cv en het doel van een nieuwe werkkring voor ogen, kan de werknemer netwerkgesprekken gaan voeren. De begeleider zal ook hier adviseren, zijn persoonlijke netwerk inschakelen en als praatpaal fungeren.

Uit de praktijk is gebleken dat deze gesprekken in veel gevallen tot een baan leiden.

Werkervaringsplaats

Mochten de netwerkgesprekken niet tot de gewenste baan leiden, dan is een werkervaringsplaats een goede tussenstap. Ook deze kan worden gevonden dank zij de netwerkgesprekken.

Afronding

Als afronding wordt het proces met de werknemer geevalueerd. Indien de werkgever dat wenst zal ook met deze een evaluatiegesprek worden gepland.

Tijdpad

Het gehele traject neemt drie tot zes maanden in beslag. De contactmomenten worden gespreid over de tijd, in overleg met de werknemer.

Kosten

895,– incl. btw.