MidLifeResourcing: behoud van 45+ talent

Redactie: Paul Andreoli, Trees van Gennip en Maarten Pannevis

Het procesverslag van het MLR-project dat dankzij de ESF-Equal subsidie is gerealiseerd van 2004 – 2008.

In dit verslag wordt het MLR-concept uitvoerig beschreven zoals dat in toegepast in vijf verschillende bedrijfssectoren: Productie, Automatisering, Advisering, Onderwijs en Zorg.

In deze sectoren werden deelprojecten opgezet en ingepast in het gehele MLR-concept. Dank zij werkconferenties met alle betrokkenen werd het proces van kruisbestuiving tot stand gebracht.

Het boek biedt een bron van inspiratie om MLR op maat in eigen organisatie vorm te geven.