CIMG8484

Training MidLife Resourcing (MLR) voor medewerkers en leidinggevenden

Waarom en voor wie?

De bevolking vergrijst maar slinkende pensioenpotten maken het noodzakelijk dat de pensioenleeftijd van 65 jaar wordt opgetrokken tot 67 of zelfs 70 jaar. Maar oudere werknemers zijn lang niet altijd gemotiveerd om langer door te werken en jongere werknemers zijn in bepaalde sectoren (zorg, onderwijs en techniek) niet te vinden.
De MLR-training draagt bij aan het gemotiveerd brengen en houden van 45+ werknemers in het arbeidsproces.
Belangrijke randvoorwaarden zijn dat de deelnemers meedoen op basis van vrijwilligheid en dat de training gegeven wordt in een vertrouwelijke, veilige setting.

Resultaten

 • Werknemers ontdekken waar zij écht goed in zijn (hun persoonlijke métier)
 • Zij hervinden hun werkplezier en motivatie
 • Managers ontdekken hoe zij hun mensen kunnen coachen in het formuleren van hun werkambities; zij ontdekken ook hoe zij de werkomgeving of de werkprocessen daarvoor geschikt kunnen maken
 • Waardevolle kennis en ervaring van werknemers blijft behouden, kansen voor groei en innovatie worden vergroot
 • Uitkomsten en oplossingen van de training kunnen leiden tot een pilot waardoor de MLR-aanpak in het bedrijfsbeleid wordt opgenomen en geimplementeerd.

Werkwijze

De MLR –aanpak van de Levensloop Academie bevat de volgende ingredienten:

 • De Gouden Driehoek
  Directie, betrokken 45+ werknemer en hun leidinggevenden komen onder leiding van een adviseur van de Levensloop Academie tijdens de training in dialoog met elkaar
  Kenmerkend voor de MLR-aanpak van de Levensloop Academie is dat de 45+ werknemer, hun leidinggevenden en directie als drie gelijkwaardige partijen worden gezien en behandeld, de zogenaamde Gouden Driehoek. Binnen deze Driehoek wordt in onderlinge afstemming en betrokkenheid naar een voor alle partijen bevredigend resultaat toe gewerkt
 • Commitment
  De directie heeft na verkennende gesprekken met de specifieke MLR-werkwijze ingestemd, de opdracht ertoe gegeven en commitment met de mogelijke uitkomsten uitgesproken.
 • Inzet werknemers
  De betrokken werknemers volgen een traject van een aantal dagdelen, waarin zij worden uitgedaagd en gestimuleerd om:
  Zich bewust te worden, naast hun vakkennis, van hun eigen, unieke, vaak stille ervaringskennis, opgedaan binnen maar ook buiten hun werksituatie. Door deze stille kennis helder te maken, kan deze ingezet worden voor de groei van het bedrijf en het mogelijk coachen van jongere collega’s
  Aan de slag te gaan met de eigen ambities en wensen voor de verdere loopbaan met inachtneming van hun persoonlijke levensloop en privé situatie
  Verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen loopbaan en hun zelfsturend vermogen te vergroten
 • Inzet leidinggevenden
  De betrokken leidinggevenden volgen parallel een traject van enkele dagdelen waarin problemen en mogelijkheden binnen de organisatie worden verkend, en op de uitkomsten van de training van hun 45+ werknemers wordt geanticipeerd.
 • Veranderende inzetbaarheid
  Aansluitend wordt met alle betrokkenen gekeken naar de veranderende inzetbaarheid van de betrokken werknemers.

Informatie:

Drs. Marijke Vos-Maan, directeur Levensloop Academie info@levensloopacademie.net of 06-221 76 234.