MidLife Resourcing (MLR)-training voor loopbaanadviseurs

Waarom en voor wie?

40+ ers bieden toegevoegde waarde aan de arbeidsmarkt. Echter de beeldvorming van deze leeftijdscategorie is vaak negatief, zowel bij henzelf als bij de werkgever. Wetenschappelijk onderzoek toont echter aan dat 40+ ers waardevolle ‘stille’ kennis bezitten, kennis waar de 40+ er zich zelf niet altijd van bewust is, en zijn omgeving nog minder.

Deze ‘stille kennis’ gekoppeld aan overige competenties, vakkennis en professie maken 40+ers waardevol voor de arbeidsmarkt en het in gang zetten van kennisinnovatieve processen.

Loopbaanadviseurs kunnen op hun beurt toegevoegde waarde leveren aan hun bemiddeling en adviseren naar werk door hun 40+ers deze ‘stille kennis’ te laten ontdekken.

Training

De training bestaat uit zes dagdelen en bevat de volgende componenten:

 • Kennismaking en formuleren van leerdoelen
 • Groei- en ontwikkelpotentieel van de 40+er
 • Relatie levensloop en loopbaan: hoe beïnvloeden ze elkaar?
 • Presentatie van de verschillende MLR-instrumenten
 • Techniek van een interactief groepsgesprek:
  – Zichtbaar maken van de stille- en ervaringskennis
  – Koppeling daarvan met een mogelijke werkomgeving
  – Doorspreken hoe je je stille of ervaringskennis kunt inzetten in gesprekken met derden
 • Het voeren van een interactief groepsgesprek in rollenspelen.

Resultaat

De loopbaanadviseur heeft de groeipotentie ontdekt van mensen in hun tweede levenshelft, hij heeft kennis genomen van de positieve, wetenschappelijke visie die daaraan ten grondslag ligt.

Tegelijkertijd heeft hij instrumenten aangereikt gekregen waarmee hij vanuit deze visie mensen kan begeleiden en coachen in hun loopbaan.

Niet onbelangrijk: in rollenspelen heeft hij de specifieke MLR-methodiek onder deskundige leiding kunnen oefenen.

Informatie

Drs. Marijke Vos-Maan, directeur Levensloop Academie, info@levensloopacademie.net of 06-221 76 234.