WorkshopMidLife Resourcing (MLR) management team

Waarom en voor wie?

Uw organisatie richt zich op de optimale inzet van uw medewerkers in het algemeen, maar u wilt vooral ook investeren in behoud en doorgroei van uw 45+ werknemers. Voor directie en leidinggevenden is er in dat opzicht ‘winst’ te behalen als uw 45+ medewerkers – maar dat geldt in feite ook voor al uw medewerkers – zich bewust zijn van de waarde van hun zogenaamde stille of ervaringskennis. Kennis die zij in de loop der jaren in hun leven (werk en/of privé) hebben opgedaan en die verder gaat dan de kennis op school (mbo, hbo of wo) is opgedaan.

Resultaat

Alle leden van het management team maken zich een gemeenschappelijk gedragen visie eigen met betrekking tot de ontwikkeling en groei van mensen in hun tweede levenshelft (vanaf 45 jaar). Zij maken eveneens kennis met inzichten hoe leidinggevenden hun team of afdeling kunnen aansturen als deze bestaat uit verschillende generaties.

Eendaagse workshop

De workshop  bestaat uit korte presentaties en interactieve opdrachten.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Ontwikkeling en groei in de tweede levenshelft: de Balteslijnen

Baltesgrafiek

Zelfsturing in communicatie

De bevindingen van Baltes tonen aan dat vooral in de tweede levenshelft competenties worden ontwikkeld die belangrijk zijn voor de persoonlijke groei en ontwikkeling. De belangrijkste competenties zijn ‘zelfsturing’  en ‘communicatie’. Door beide competenties wordt de mens meer en meer ondernemer van zijn eigen bestaan. Het onderkennen, benutten en verder ontwikkelen van dat vermogen zijn belangrijke uitdagingen voor mensen in hun tweede levenshelft.

Levenservaring in beleid

Met behulp van een ‘arbeidsschouw’ wordt het individuele arbeidsverloop, in het verleden, heden en in de toekomst geëxploreerd. Deze arbeidsschouw is een uitstekend instrument om achter ieders vermogen tot zelfsturing en communicatie te komen.
Kernbegrip daarin is het bewust maken van ieders ‘stille’ kennis. Met behulp van deze instrumenten kan de ervaring en de kennis van het werk en de aard van de organisatie in kaart gebracht worden. Dit kan vervolgens leiden tot het formuleren van beleid waarbij de factor ervaring/levenservaring wordt meegenomen.

Maatwerk

Alle producten van de Levensloop Academie zijn een vorm van maatwerk. In overleg met de opdrachtgever worden inhoud, werkvorm en tijdsbeslag vastgesteld.

Informatie

Drs. Marijke Vos-Maan, directeur Levensloop Academie info@levensloopacademie.net of 06-221 76 234.