Trees van Gennip

Marijke Vos-Maan

Sybren van der Schaar

De Stichting Levensloop Academie is opgericht in 2004.

De vaste kern van de Stiching bestaat uit een aantal netwerkpartners die alle verantwoordelijkheid dragen voor acquisitie, ontwikkeling en uitvoering van projecten, trainingen en workshops.
Een directeur is belast met de coordinatie van deze activiteiten en met de zakelijk/financiele kant ervan.

Sinds haar oprichting heeft de Stichting de volgende opdrachten gerealiseerd;

  • Project MidLifeResourcing: behoud van 45+ talent (2005-2009), een door ESF-Equal gesubsidieerd project, uitgevoerd bij Fujitsu Services BV, TwijnstraGudde, Scholengemeenschap Goudse Waarden, Zorgcentrum Vivium en het toenmalige Corus.
  • Project Leidersschap 45+ in het kader van een leidersschapscyclus bij Croon Installatietechniek (2009 – 2012)
  • Belastingdienst: leverancier trainingen Persoonlijke Effectiviteit; in dat kader diverse workshops Persoonlijke Effectiviteit in verband met de algehele reorganisatie van de Belastingdienst
  • Werkconferentie Woonservicezones Nieuwegein (2010)*
  • Meerdaagse trainingen in samenwerking met de toenmalige stichting Primo, gericht op kwetsbare ouderen en ouderenadviseurs*
  • Diverse workshops en trainingen ‘Vraagverheldering’ bij welzijnsinstellingen (Stichting WOEJ, GGD Rotterdam, Pluspunt Rotterdam, Stichting Welzijnsorganisaties Ouderen Lisse enz.)*

* Ervaring voor deze workshops en trainingen werden opgedaan in het project ‘Ontwikkeling woonservicezones Moerwijk (2002) en de activiteiten van het Rotterdams Forum Communicatieve Zelfsturing Ouderen (2000).

De Stichting is aangesloten bij Business Network International (BNI).