flyer-MLR-2017

flyer-MLR-2017

Actueel

 • Nieuw product Levensloop Academie: outplacement!

  Kernwoorden zijn: zelfvertrouwen en zelfverzekerdheid, focus, netwerkgesprekken en werkervaring. Zie menu.

 • Vrouwen in de Lift gaat samenwerken met Femmes for Freedom!

  Beide organisaties zetten zich in voor de verbetering van de positie van vrouwen. Er wordt op dit ogenblik gewerkt aan een gezamenlijk project dat in 2020 daadwerkelijk van start gaat.

 • Mid Life Resourcing: oplossing voor uw vergrijzend personeelsbestand!
 • Levensloop Academie verlengt de levensduur van organisaties en medewerkers!

  Willen organisaties en medewerkers hun levensduur verlengen, dan is het noodzakelijk om zich permanent te ontwikkelen. Niet langer is ontwikkeling een actie die je af en toe doet maar dat moet je permanent organiseren. Continue ontwikkeling is noodzaak! Hoe richt je een bedrijf in waar continue ontwikkeling een integraal onderdeel wordt van de bedrijfsvoering? Waar […]

 • Blogs op managementsites

  Interessante blogs geschreven door Sybren van der Schaar: https://www.managementsite.nl/veranderen-afstemmen. De moeite waard om te lezen!

 • Vrouwen in de lift

  Vrouwen in de lift Wil je je eigen geld gaan verdienen? Of wil je je eigen bedrijf beginnen? Reeds vele vrouwen vonden werk, of richtten hun bedrijf op dank zij de begeleiding van het team van Vrouwen in de Lift. Meer weten? Kijk op www.vrouwenindelift.nl  

 • Zin krijgen in ouder worden!

  Workshops en trainingen voor hulpverleners, mantelzorgers, vrijwilligers en ouderen Met het voortgaan der jaren blijken Zingeving en Inspiratie een steeds belangrijker rol te spelen in het leven van de ouder wordende mens. Dat begint al rond het 60e jaar, algemene vragen komen naar voren als ‘waar zet ik mij voor in of juist niet meer? […]

Overzicht producten 60+

Trainingen en workshops
Een gerontologisch onderzoek uit 1980 (Lawson) heeft aangetoond dat een harmonieuze ‘fit’ van (woon)omgeving en de competenties van de ouder wordende mens, de druk op de vraag naar zorg vermindert. Alle trainingen en workshops van de Levensloop Academie zijn gericht op het verhogen van de stuurkracht en de zelfredzaamheid van deze ouder wordende mens en leiden daardoor tot een verminderde druk op de vraag naar zorg.

Aanbod:

Training Integrale vraagverheldering

Training Integrale vraagverheldering Een interactieve training voor professionals (welzijnswerkers, ouderenadviseurs, vraagwijzerconsulenten). Niet iedereen, en dit geldt zeker voor kwetsbare mensen, kan zijn of haar vragen [...]

Succesvol ouder worden (workshop)

Workshop Succesvol ouder worden Een workshop waarin het ontdekken van de eigen (stuur)kracht centraal staat met daaraan gekoppeld de betekenis die dat voor de buurt, [...]

Persoonsgericht tweegesprek (training)

Training persoonsgericht tweegesprek Een training voor professionals (ouderenadviseurs en welzijnswerkers). Als gevolg van bijvoorbeeld verlieservaringen, kunnen ouderen in een kwetsbare situatie terecht komen. Het is [...]

Ouderenwelzijnswerk (workshop)

Workshop Ouderenwelzijnswerk Een workshop voor welzijnswerkers die hun wijkbewoners mee willen nemen in besluitvorming om de wijk ‘senior-vriendelijk’ te laten zijn. De trainingen zijn om [...]

Ouderen doen ertoe (workshop)

Ouderen doen ertoe Een workshop voor ouderen in adviescommissies, seniorenraden enz. om hen hun eigen kracht te laten ontdekken. En ook hoe zij die kracht [...]

Levensvragen (workshop)

Levensvragen Een workshop voor groepen ouderen over het er- en herkennen van en omgaan met verlieservaringen, zingeving enz. In trainingsvorm bedoeld voor professionals die in [...]

Koffietafelgesprekken (workshop)

Koffietafelgesprekken Informele gesprekken onder leiding van een consulent van de Levensloop Academie, bedoeld om bewoners van seniorencomplexen, zorginstellingen enz. mee te laten denken over de [...]

Inspirerend toekomstbeeld (workshop)

Inspirerend toekomstbeeld Een workshop voor vrijwilligers en professionals die gericht is op de ontwikkeling van een wijk of een vereniging met als doel het persoonlijke [...]