Succesvol ouder worden

Een workshop waarin het ontdekken van de eigen (stuur)kracht centraal staat met daaraan gekoppeld de betekenis die dat voor de buurt, de wijk of de persoonlijke omgeving kan hebben.
De workshop gaat ook in hoe een kansrijke omgeving te creëren waarin ouderen hun kennis en talenten kunnen inbrengen.
Een workshop bij uitstek geschikt voor ouderenadviseurs.

Alle SLA-trainers en workshopleiders hebben ruime maar ook diverse ervaring in de sector welzijn, zorg en ouderenadvisering.  Zij kennen de sector goed en weten daardoor waar de knelpunten en problemen liggen waar hulpverleners tegenaan. Zij werken interactief en praktijkgericht.

Maatwerk
Alle trainingen en workshops worden in overleg met de opdrachtgever nader ingevuld en uitgewerkt. Het helder maken van de doelstelling van de workshop of de begeleiding is onderdeel daarvan.