Training Integrale vraagverheldering

Een interactieve training voor professionals (welzijnswerkers, ouderenadviseurs, vraagwijzerconsulenten).

Niet iedereen, en dit geldt zeker voor kwetsbare mensen, kan zijn of haar vragen goed onder woorden brengen. De uitdaging is dan ook de vraag achter de vraag te achterhalen en tegelijkertijd de zelfwerkzaamheid van de vrager te stimuleren.

De training richt zich op:

  • Is de vraag van de cliënt de echte vraag? Of vraagt de situatie om doorvragen, dieper kijken, luisteren en niet meteen oplossen?
  • Hoe stimuleer je de stuurkracht van je cliënt, wat moet je als hulpverlener vooral niet doen?
  • Wat zijn haalbare doelen  en welke omgeving is kansrijk voor deze persoon?

De training is opgebouwd uit oefeningen die in de praktijk toepasbaar zijn, en is daardoor zeer praktijkgericht.

De trainingen zijn om te vormen tot demo-workshops, waardoor de potentiele opdrachtgever zich een beeld kan vormen van de training zelf.
De workshops Welzijn en zorg zijn kortdurende bijeenkomsten van één of twee dagdelen. Zij zijn interactief en praktijkgericht. Ook bij de workshops staat de ontwikkeling van stuurkracht en zelfredzaamheid centraal.

Trainers en workshopleiders
Alle SLA- trainers en workshopleiders hebben ruime maar ook diverse ervaring in de sector welzijn en zorg. Zij hebben daardoor een goed beeld van de knelpunten en problemen waar hulpverleners op dit ogenblik mee te maken hebben.Zij werken interactief en praktijkgericht

Maatwerk
Alle genoemde trainingen en workshops worden in overleg met de opdrachtgever nader ingevuld en uitgewerkt.