Training persoonsgericht tweegesprek

Een training voor professionals (ouderenadviseurs en welzijnswerkers).

Als gevolg van bijvoorbeeld verlieservaringen, kunnen ouderen in een kwetsbare situatie terecht komen. Het is dan zaak bij henzelf en hun omgeving hun krachtbronnen aan te boren en te versterken.

Deze training richt zich op het voeren van gesprekken met deze ouderen, waarbij het er vooral omgaat de stuurkracht van de oudere te mobiliseren. Daarbij blijft de oudere eigenaar van de inrichting van zijn (dagelijkse) omgeving en is de professional zijn persoonlijke coach die de autonomie en de gelijkwaardigheid van de oudere respecteert.

Bij deze training wordt gebruik gemaakt van het Werkcahier ‘Werken aan welbevinden, Het persoonsgerichte tweegesprek stap voor stap’,  door Piet Houben en Trees van Gennip, Rotterdam 2005.

De training is opgebouwd uit oefeningen die in de praktijk toepasbaar zijn, en is daardoor zeer praktijkgericht.

De trainingen zijn om te vormen tot demo-workshops, waardoor de potentiele opdrachtgever zich een beeld kan vormen van de training zelf.
De workshops Welzijn en zorg zijn kortdurende bijeenkomsten van één of twee dagdelen. Zij zijn interactief en praktijkgericht. Ook bij de workshops staat de ontwikkeling van stuurkracht en zelfredzaamheid centraal.

Trainers en workshopleiders
Alle SLA- trainers en workshopleiders hebben ruime maar ook diverse ervaring in de sector welzijn en zorg. Zij hebben daardoor een goed beeld van de knelpunten en problemen waar hulpverleners op dit ogenblik mee te maken hebben.Zij werken interactief en praktijkgericht

Maatwerk
Alle genoemde trainingen en workshops worden in overleg met de opdrachtgever nader ingevuld en uitgewerkt.