Inspiratie en zingeving: bron van welbevinden!

Een training voor professionals en vrijwilligers.

Met het ouder worden gaat het domein Inspiratie en Zingeving een sterke rol spelen. Het wordt de onderleggen, het fundament van al die gebieden waarop ons leven concreet vorm krijgt. Zoals dat zijn onze gezondheid (lichamelijk en geestelijk), de sociale contacten die wij onderhouden, ons inkomen, het huis waarin wij wonen en het werk en activiteiten waar we ons mee bezighouden  Al deze domeinen vormen gezamenlijk Het Huis van de Identiteit, het domein Inspiratie en Zingeving is het fundament van dit Huis.

Voor hulpverleners (professionals en vrijwilligers) is het dan ook van belang bij hulpvragen van ouderen de rol van Inspiratie en Zingeving te onderkennen en daardoor begrip te krijgen voor wat voor ouderen ‘waardevol’ leven is.

Een hulpverlener is partner in het proces van bewustwording van de ouder wordende mens. In het gesprek wordt de gezamenlijke zoektocht ondernomen naar antwoorden op vragen als “waar gaat het om? hoe kunnen we de situatie verbeteren? hoe krijgen we weer alles op orde?”. De training geeft handvatten hoe dit gesprek te voeren, interactief en resultaatgericht.

Een ééndaagse training: het gesprek als instrument

Wat betekent het om oog en oor te hebben voor “Zin krijgen in ouder worden?” Hoe zet je senioren in dit proces in hun eigen kracht en versterk je hun regie op hun leven?
Met het gesprek wordt de gezamenlijke zoektocht ondernomen naar vragen als ‘waar gaat het om?’ ‘hoe kunnen we de situatie verbeteren?’, ‘hoe krijgen we alles weer op orde?’.
De training geeft handvatten hoe dit gesprek te voeren, interactief en resultaatgericht. Situaties uit de (werk)situatie van de deelnemers kunnen aan bod komen.
Het werkcahier “Inspiratie en Zingeving: het leven is de moeite waard”, wordt tijdens de training uitgereikt en als onderlegger gebruikt.

Thema: inspiratie en zingeving
* Introductie op het thema Inspiratie en Zingeving
De beelden rond het ouder worden zijn aan verandering onderhevig, en leveren een grote variatie op.  Welke verschillen zijn er tussen jongere ouderen (60+) en de latere levensfase?
* Interactieve gespreksronde, waarin we verkennen welke beelden we zelf hebben bij ouder worden.
Is het een lust of een last? Welke keuzes, dilemma’s en struikelblokken kunnen zich voordoen of kunnen we verwachten?

Thema: gespreks- en luistertechnieken

Hoe luister je al gesprekspartner zó dat de eigen ervaringskennis en bron van zingeving van de ander aan bod kan komen? Waar gaat hij voor en waar hapert het?
Aan de orde komen vaardigheden en instrumenten om vragen rond waardevol leven, inspiratie en zingeving te achterhalen en erover in gesprek te gaan
Hoe kom ik erachter wie de persoon achter de vraag is? Hoe kan ik het gesprek zó voeren dat de persoon in kwestie zelf de oplossing vindt die het beste bij zijn/haar situatie past?
Hoe voer ik het gesprek zó dat de gesprekspartner in kwestie inspiratie en zingeving gaat zien en ervaren als bron van vitaliteit en ‘waardevol leven?

Werkopdracht
De deelnemers krijgen na afloop van de training een werkopdracht. De trainer zal hierover terugkoppeling geven.

Doelgroep
Professionals en vrijwilligers op het terrein van welzijn, zingeving en zorg en op het terrein van de geestelijke verzorging.

Resultaat
Een waardevolle gesprekspartner voor ouderen van wie het welbevinden onder druk staat door verlies, of door andere kleine en grote veranderingen in zijn/haar dagelijks leven

Data en tijden
24 september en 8 oktober 2015, steeds van 10.00 – 14.30 uur.
Bij groepsaanmelding is overleg over de datum en tijden mogelijk.

Kosten
€ 35,– per persoon, incl. werkcahier.en lunch. De werkopdracht met terugkoppeling door de trainer is eveneens in deze prijs inbegrepen.
Bij groepsaanmelding is nader overleg over de prijs mogelijk.
De training wordt op locatie gegeven.

NB Aan de eerste 25 aanmelders mogen wij het boek aanbieden “Het nieuwe oud” van Dick Kits en Hedda Schut. Het boek inspireert tot een nieuwe kijk op ouder worden!

Informatie en aanmelden
Bij de trainer trees.vangennip@planet.nl

Over de trainer
Trees van Gennip is socioloog en sociaal gerontoloog. Zij volgde de basisopleiding counseling aan het Benelux Universitair Centrum (BUC). Sinds de oprichting van de Levensloop Academie is zij daarbij betrokken. Zij werkt mee aan ontwikkeling, advisering, training en methodiekontwikkeling op het gebied van welzijn, zorg en zingeving en op het terrein van arbeid. Haar boek ‘Handwerk van de levensloop’ biedt concrete handvatten aan ieder die zijn/haar leven vorm wil geven, bijvoorbeeld de nieuwe levenssituatie na pensionering.