Een eendaagse workshop met en voor ouderen, en mantelzorgers

Een workshop waarin het ontdekken van de eigen bronnen voor inspiratie en zingeving in het leven centraal staat. Wat is de betekenis van inspiratie voor je omgeving, jezelf, je buurt of wijk? De workshop is een gezamenlijke zoektocht om met ‘zin’ ouder te worden. Waar gaat het om, wat staat je te doen, hoe vind je je route?

Thema’s

1. “Met ‘Zin’ ouder worden ”
*  wat verstaan we hieronder? is het een verzinsel of een uitdaging? Een nieuwe fase waarin we kunnen doorgroeien, zelfredzaam en betekenisvol voor de omgeving en de maatschappij?
*  welk beeld heb je van ouder worden?

2. Een persoonlijke zoektocht
* deelnemers onderzoeken met elkaar aan de hand van een aantal levensdomeinen en de rode draad in de levensloop, wat hen inspireert en wat voor hen zinvol is, wat deugd doet of juist niet
* vragen worden gesteld als ‘wat is voor mij de moeite waard en wat houdt mij nieuwsgierig?’ ‘Wat inspireerde mij altijd al, wat nu en wat in de toekomst?’
* met elkaar benoemen de deelnemers welke omgeving hen doet ‘gedijen’ en waar ze dichtbij zichzelf kunnen blijven. Op deze manier wordt de koppeling gelegd naar “Met zin ouder worden”. Ze gaan ontdekken op welke manier ze van betekenis kunnen blijven voor de directe leefomgeving, of maatschappelijk en bestuurlijk. Het benoemen van ieders individuele kennis en ervaring is daar onderdeel van. Deelnemers gaan ontdekken hoe zij gebruik kunnen maken van hun persoonlijke mogelijkheden en kansen uit hun omgeving, zodat zij hun dagelijks leven zo kunnen inrichten dat ‘je je er goed bij voelt en je wel bevindt’.

Doelgroep
Deze workshop is ontwikkeld voor ouderen en mantelzorgers

Werkwijze
Een combinatie van presentaties, zelfwerkzaamheid en interactieve gesprekken om het thema eigen te maken en er met anderen actief mee aan de slag te gaan. De groepsgrootte is daarom beperkt tot 12 personen .

Resultaat
De deelnemers ontdekken hoe de balans te vinden tussen wat iemand wil en (nog) kan. Dit is een permanent proces, zowel voor de ouderen zelf als voor de mantelzorgers.

Werkcahier
Als onderlegger voor deze workshop is het werkcahier “Inspiratie en zingeving: het leven IS de moeite waard” ontwikkeld. Dit werkcahier wordt tijdens de workshop uitgereikt

NB: aan de eerste 25 aanmelders wordt het boek : “Het nieuwe oud” van Dick Kits en Hedda Schut. gratis aangeboden. Dit boek biedt een nieuwe kijk op ouder worden!

Kosten
€ 75,— voor een groep van 10 personen, incl. lunch. De workshop wordt dan op locatie gegeven.
Bij grotere groepen is overleg over de prijs mogelijk.
Het werkcahier wordt tijdens de workshop aangeboden.

Informatie en aanmelden
Bij de workshopleider trees.vangennip@planet.nl

Over de trainer
Trees van Gennip is socioloog en sociaal gerontoloog. Zij volgde de basisopleiding counseling aan het Benelux Universitair Centrum (BUC). Sinds de oprichting van de Levensloop Academie si zij daarbij betrokken. Zij werkt mee aan ontwikkeling, advisering, training en methodiekontwikkeling op het gebied van welzijn, zorg en zingeving, en op het terrein van de arbeid. Haar boek “Het handwerk van de levensloop” biedt concrete handreikingen aan ieder die zijn/haar leven nader vorm wil geven, zoals bijvoorbeeld de nieuwe levenssituatie na pensionering..